ભાષા બદલો
ફોન Number08045475523
Calcium Silicate Blocks

Calcium Silicate Blocks

ઉત્પાદન વિગતો:

 • એપ્લિકેશન ઔદ્યોગિક
 • Click to view more
X

કિંમત અને જથ્થો

 • 100
 • સ્ક્વેર મીટર/સ્ક્વેર મીટર
 • સ્ક્વેર મીટર/સ્ક્વેર મીટર

ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ઔદ્યોગિક

વેપાર માહિતી

 • મુન્દ્ર બંદર, ભારત
 • 5000 દિવસ દીઠ
 • 15 દિવસો
 • Yes
 • અમારી નમૂના નીતિ સંબંધિત માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરો
 • 36aca a x36aca a ના ધૂમ્રપાન કરાયેલ લાકડાના પેલેટ્સમાં ભરેલા
 • મધ્ય પૂર્વ એશિયા આફ્રિકા
 • ઓલ ઇન્ડિયા
 • મૂળનું પ્રમાણપત્ર, ધૂમ્રપાન પ્રમાણપત્ર, પરીક્ષણ અહેવાલ

ઉત્પાદન વિગતો

Calcium Silicate Blocks

As a quality concerned company, we are engaged in offering a remarkable range of Calcium Silicate Blocks. These blocks are used in different industries like steel, aluminum, cement, ceramic, electroplating, chemicals and fertilizers for handing high thermal jobs. We employ ultra modern techniques and quality approved calcium silicate to design these blocks in accordance with industry set norms and standards. We can also customize these Calcium Silicate Blocks as per the demands of the clients.

Features:

 • Exceptional structural strength with low thermal conductivity
 • Asbestos, mercury and lead free
 • These non combustible & non corrosive blocks requires zero maintenance

Further Details:

Slab, Lags, Bricks, Pipes & Powder up to 1000 0C

Insulations based on Calcium Silicate meet specifications as under :-

 • IS 8154 & 8428
 • Relevant Naval Specifications
 • ASTM C 533-90
 • B.S.3958 part II.


Advantage

 • Low Thermal Conductivity
 • Rigid & Light Weight (Density 250 kg/M3)
 • Good Mechanical Strength (Above 10kg/cm2)
 • Fire resistant
 • Low shrinkage
 • Low specific Heat
 • Non Combustible & Non Corrosive
 • Low maintenance Cost
 • Re-usable & Long life
 • Easily Workable (cuts easily).

Application

Cement

Preheaters / Precalciners, Coolers, TAD etc.

Aluminium

Reduction pots, Other Thermal Process Equipment

Glass

Furnace, Recuperations, Annealing etc.

Steel

Various types of furnaces as refractory back up.

Power Plants

Boilers, Steam Lines, Recuperators etc.

Fertilizers

Reformers, Steam Lines, Furnaces

Petrochemicals & refineries

Incinerators, High Temp. Equipments, Hot Gas & Chemical Lines etc

Ceramic

Tunnel Kilns.

Ship Building

Boilers, Turbines, Steam Lines, Fuel Gas ducts etc.

Chemicals

Boilers, High Temp. Reactors, Fuel Gas ducts, Steam / Thermic fluid lines, Dryers, Furnaces etc.

Others

Significant fuel saving can be obtained in Sugar Mills, Foundries Rolling Mills and other industries, which use thermal equipments at High temperature

Properties

S 9428

ASTM

C533:90

JR GRADE

Temperature MAX.

0

TYPE I

TYPE II

800

1000

Bulk Density: (kg/m3)

950

649

871

800

1000

TEST VALVES

0

0

0

0

0

Avg. value:

0

0

0

0

0

Compressive strength,

0

0

0

0

0

Reduction in thickness

0

0

0

0

0

max. Dry

5%

5%

5%

3%

3%

under a load of 415 KN/m2 wet

5%

0

0

3.5%

3.5%

Wet

0

0

0

0

0

under a load of 170 KN/m2 After 18 hrs. Of immersion in water.

5%

0

0

3.5%

3.5%

under a load of 345 KN/m2 After 24 hrs heat soak

0

0

0

0

0

Flexural Strength (KN/m2) min.

240

310

310

400

400

Heat resistance after heat soak at max

0

0

0

0

0

Temp. For 24 hrs

0

0

0

0

0

Linear shrinkage (length)

0

0

0

0

0

Max.

2%

2%

2.5%

2%

2%

Typical

0

0

0

1.6%

1.8%

Loss in mass. Max:

15%

0

0

15%

15%

Thermal Conductivity (W/mk) Max

0

0

0

0

0

At mean temp.

0

0

0

0

0

200 C

0.08

0.079

0.095

0.07

0.08

300 C

0.097

0.095

0.11

0.08

0.09

400 C

0.121

0

0.136

0

0.105

500 C

0.147

0

0

0

0.12

Cold crushing Strength (CCS)

0

0

0

0

0

(Kg/cm2)

0

0

0

0

0

min Light Grade (k/value0.12W/mk)

0

0

0

10

25

Medium Grade (0.15W/mk)

0

0

0

0

0


ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.


trade india member
J. R. REFRACTORY બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.(વાપરવાના નિયમો)
ઇન્ફોકોમ નેટવર્ક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ . દ્વારા વિકસિત અને સંચાલિત